Thursday, March 22, 2012

Tanggal 22

Tidak kira apa jua kata yang terucap,
tindakan yang membuktikan sahih.
Maka dengan itu aku berdiri,
sambil memerhati kanan dan kiri,
cuba menilai segala yang tersaksi.

Aku berada di tahap suku hidup-ku,
atau mungkin separuh,
dan mungkin juga di penghujung.

Jangan terlalu cepat meneka, kata-nya.
Masa yang pendek masih boleh menunggu.
Asalkan niat itu wujud,
buat mengubah nasib yang buruk.

Ayuh maju lah ke hadapan,
namun jangan tinggalkan pengalaman.
Dengan itulah terbentuknya insan.


Harus ada keyakinan.Iva Munira.